тиңләшү


тиңләшү
1. Үзара тигезләнә, бер сызыкка, бер тәңгәлгә чыгу 2. Үлчәшү, берәр ноктага, тәңгәлгә җиткәнлекне аныклау 3. Тиң килү, тиң кыйммәттә, бердәй дәрәҗәдә булу

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.